Ślusarz/ monter konstrukcji stalowych
 
 

Ślusarz/ monter konstrukcji stalowych

Wymagania stanowiska

  • minimum 3- letnie doświadzczenie w zawodzie (prefabrykacja i montaż: kratownic, słupów, belek)
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
  • doświadczenie na stanowisku samodzielnego montera
  • wykonywanie konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją techniczną
  • mile widziana znajomość jezyka angielskiego lub niemieckiego
  • umiejętność szczepiania i posługiwania się urządzeniami warsztatowymi dokładność i wydajność

Aplikuj teraz

         Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych po zakończeniu umowy.

(Dzięki tej zgodzie będziemy kontaktować się po zakończeniu umowy, w celu przedstawienia nowej oferty współpracy lub zatrudnienia)

       Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie informacji handlowej i propozycji współpracy lub zatrudnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać e-mail z informacją o możliwości zatrudnienia, nowym stanowisku pracy lub nowej formie współpracy)

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez podmioty grupy i partnerów współpracujących z państw trzecich (Spoza krajów Unii Europejskiej).

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przekazać dane osobowe naszym partnerom spoza Unii Europejskiej, którzy będą mogli przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)

Administratorem danych jest BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowamoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez podmioty grupy i partnerów współpracujących, a także podmioty powiązane, w tym kapitałowo i osobowo.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przekazać dane osobowe naszym partnerom i podmiotom powiązanym, którzy będą mogli przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów rekrutacyjnych.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)