Ślusarz/ monter konstrukcji stalowych

Wymagania stanowiska

  • minimum 3- letnie doświadzczenie w zawodzie (prefabrykacja i montaż: kratownic, słupów, belek)
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
  • doświadczenie na stanowisku samodzielnego montera
  • wykonywanie konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją techniczną
  • mile widziana znajomość jezyka angielskiego lub niemieckiego
  • umiejętność szczepiania i posługiwania się urządzeniami warsztatowymi dokładność i wydajność

Aplikuj teraz

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

 

Prosimy o wyrażenie zgód

Administratorem danych jest BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowa będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUD- HRD P.P. Sp. z o.o.- Sp. komandytowamoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

         Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych po zakończeniu umowy.

(Dzięki tej zgodzie będziemy kontaktować się po zakończeniu umowy, w celu przedstawienia nowej oferty współpracy lub zatrudnienia)

       Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie informacji handlowej i propozycji współpracy lub zatrudnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać e-mail z informacją o możliwości zatrudnienia, nowym stanowisku pracy lub nowej formie współpracy)

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów rekrutacyjnych.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez podmioty grupy i partnerów współpracujących, a także podmioty powiązane, w tym kapitałowo i osobowo.

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przekazać dane osobowe naszym partnerom i podmiotom powiązanym, którzy będą mogli przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)

        Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez podmioty grupy i partnerów współpracujących z państw trzecich (Spoza krajów Unii Europejskiej).

(Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przekazać dane osobowe naszym partnerom spoza Unii Europejskiej, którzy będą mogli przedstawić nową ofertę pracy lub współpracy)